Criteria

Om voor een donatie in aanmerking te komen gelden de volgende criteria:

 • De organisatie is een vereniging of stichting die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Een bijdrage vanuit het Rabobank Coöperatiefonds bedraagt minimaal € 750,- en maximaal € 10.000,-
 • De organisatie is klant van de Rabobank.
 • Het project is toegankelijk voor een breed publiek in de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland of Pijnacker-Nootdorp.
 • Het project is bij de behandeling van de aanvraag nog niet gestart.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • Het project valt binnen de normen en waarden van de lokale gemeenschap.
 • De organisatie kan minimaal 25% van de kosten zelf of via een andere weg financieren.
 • Het project schaadt de belangen van de Rabobank niet (gedragscode Rabobank).
 • Het project start binnen een jaar na het indienen van de aanvraag.
 • Een financiële bijdrage wordt uitbetaald als zeker is dat het project echt doorgaat.
 • Uitbetaling is mogelijk tot een jaar na goedkeuring van de bijdrage.
 • Indien het project al eerder is ondersteund door het Coöperatiefonds moet het bestedingsdoel bij een nieuwe aanvraag een ander doel hebben dan de voorgaande aanvraag.
 • Bij het beoordelen van initiatieven ligt de focus op aanvragen die aansluiten bij de thema’s van onze maatschappelijke agenda:
  1. Financieel gezond leven; Werken aan je financiële gezondheid
  2. Duurzaam Ondernemen; Ondernemers duurzaam helpen groeien
  3. Duurzaam Wonen; Bereikbaar voor iedereen
  4. Banking4Food; Op weg naar een duurzame voedselproductie
  5. Energietransitie
  6. Versterken van lokale gemeenschappen

Het Rabobank Coöperatiefonds ondersteunt geen:

 • Projecten die nog in de ideeënfase zitten.
 • Projecten die in een onderzoeksfase zitten.
 • Projecten die gericht zijn op een individu.
 • Projecten die redelijkerwijs thuishoren in de jaarbegroting van de organisatie.
 • Projecten die het milieu onnodig beschadigen, zoals bij auto- of motorsport.
 • Politieke projecten.
 • Kerkgenootschappen of sterk religieuze projecten.
 • Projecten die gevoelig liggen in de gemeenschap.
 • Projecten met commerciële doelstellingen.

NB. Rabobank Zuid-Holland Midden houdt zich het recht voor de voorwaarden op elk moment aan te passen. Tegen een afwijzing kan geen bezwaar of beroep worden gemaakt.

Aanvraag indienen