Wat is het Rabobank Coöperatiefonds?

De Rabobank is een coöperatie en keert daarom een deel van haar winst uit aan projecten die het culturele en maatschappelijke leven in het werkgebied van Rabobank Zuid-Holland Midden verbeteren. Bij donaties is geen tegenprestatie nodig.

De themagroep Coöperatiefonds bepaalt welke aanvragen worden toegewezen. Deze themagroep bestaat uit ledenraadsleden. Zij behandelen twee keer per jaar de aanvragen. De ledenraad behartigt het belang van klanten en leden van Rabobank Zuid-Holland Midden.

Start uw project na 1 juli 2018 ? Dien uw aanvraag dan voor 1 juni 2018 in.
Start uw project na 1 december 2018? Dien uw aanvraag dan voor 1 november 2018 in.

De bank stelt in totaal in 2018 € 50.000 beschikbaar voor het Coöperatiefonds. Het maximale bedrag dat kan worden toegekend is € 5.000 per project. U wordt via e-mail van het besluit op de hoogte gebracht. De uitreiking van de donatie vindt plaats tijdens een feestelijk persmoment.

Aanvraag indienen