Wat is het Rabobank Coöperatiefonds?

De Rabobank is een coöperatie en keert daarom een deel van haar winst uit aan projecten die het culturele en maatschappelijke leven in het werkgebied van Rabobank Zuid-Holland Midden verbeteren. Bij donaties is geen tegenprestatie nodig.

De themagroep Coöperatiefonds bepaalt welke aanvragen worden toegewezen. Deze themagroep bestaat uit ledenraadsleden. De ledenraad behartigt het belang van klanten en leden van Rabobank Zuid-Holland Midden. Doordat we vele aanvragen ontvangen is de omvang van de maatschappelijke impact mede bepalend voor het wel/niet toekennen van een donatie.

Een bijdrage vanuit het Rabobank Coöperatiefonds bedraagt minimaal € 750,- en maximaal € 10.000,-. U wordt via e-mail van het besluit op de hoogte gebracht. 

In 2021 vergadert de themagroep op:

  • vrijdag 12 maart (aanvraag indienen voor 1 maart)
  • vrijdag 11 juni (aanvraag indienen voor 1 juni)
  • vrijdag 10 september (aanvraag indienen voor 1 september)
  • vrijdag 12 november (aanvraag indienen voor 1 november)

U ontvangt binnen twee weken na de vergadering bericht over uw aanvraag.

Aanvraag indienen