Wat is het Rabobank Coöperatiefonds?

De Rabobank is een coöperatie en keert daarom een deel van haar winst uit aan projecten die het culturele en maatschappelijke leven in het werkgebied van Rabobank Zuid-Holland Midden verbeteren. Bij donaties is geen tegenprestatie nodig.

De themagroep Coöperatiefonds bepaalt welke aanvragen worden toegewezen. Deze themagroep bestaat uit ledenraadsleden. De ledenraad behartigt het belang van klanten en leden van Rabobank Zuid-Holland Midden. Doordat we vele aanvragen ontvangen is de omvang van de maatschappelijke impact mede bepalend voor het wel/niet toekennen van een donatie. Drie keer per jaar worden de aanvragen behandeld.

Tijdslijnen 2020:

  • Start uw project na 1 april 2020? Dien uw aanvraag dan voor 1 maart 2020 in.
  • Start uw project na 1 juli 2020? Dien uw aanvraag dan voor 1 juni 2020 in.
  • Start uw project na 1 december 2020? Dien uw aanvraag dan voor 1 november 2020 in.

Een bijdrage vanuit het Rabobank Coöperatiefonds bedraagt minimaal € 1.000,- en maximaal € 10.000,-. U wordt via e-mail van het besluit op de hoogte gebracht. De uitreiking van de donatie vindt plaats tijdens een feestelijk moment.

Aanvraag indienen